Selskapet bak jord-skruen har sitt virke innen installasjon av terrasser og gjerder. Vi fant ut at jordskruen kunne erstatte en ellers kost- og tidskrevende prosess, og vi drar stor nytte av jord-skruen/skrufundamenter.

Vi har funnet en metode for å forenkle vår hverdag og ønsker å tilby vår erfaring til våre kunder.

Å benytte jordskruen gir et raskt og sikkert fundament, og man slipper den tradisjonelle måten som å grave, forskale og sementere.

Vi kan også kalle jordskruen for et skrufundament.