Selskapet bak jord-skruen jobber med solenergi og fundamentering. Vi fant ut at jordskruen kunne erstatte en ellers kost- og tidskrevende prosess, og vi drar stor nytte av jord-skruen/skrufundamenter.

Vi har funnet en metode for å forenkle vår hverdag og ønsker å tilby vår erfaring til våre kunder.

Vi snakker ikke betongfundamenter ned, tvert imot - vi kombinerer der det trenges.

Å benytte jordskruen gir et raskt og sikkert fundament, og man slipper mye tung jobb.  Vi kombinerer utfordrende oppgaver med betongfundament om dette er påkrevd for perfekt resultat.

Vi kan også kalle jordskruen for et skrufundament eller et punktfundament.